I l'Oscar és per… la Sandra Bullock!

Ja ho dèiem ahir a la nit: és possible que la Sandra Bullock guanyi l’Oscar.
I ho ha fet!
Ha estat la primera actriu capaç de guanyar un Razzie i un Oscar en la mateixa temporada… i d’anar a rebre les dues estatuetes!
Naturalment, no ho ha fet per la mateixa pel.lícula.

Sandra Bullock acepta el Razzie

No es la primera ocasión, y todo apunta a que tampoco será la última. Si quedamos sorprendidos antaño de la aparición de Halle Berry para recibir su Razzie. Este año ha sido Sandra Bullock la que ha entrado al juego. No sólo eso, sino que ha regalado a los asistentes a la entrega de los premios un DVD de la película por la que ha sido premiada, con la promesa de que ellos la verán. Pero mejor que leerlo, verlo. Os dejamos el vídeo del momento en el que se da a conocer el nombre de la peor actriz del año, que cuidado, también podría conseguir el Oscar a Mejor Actriz, cuanto menos, no sería la misma película.
¿Os imagináis a Penélope Cruz, a Javier Bardem o a Ventura Pons recibiendo uno de nuestros YoGas?
Continuar leyendo «Sandra Bullock acepta el Razzie»

Sandra Bullock acepta el Razzie

No és la primera ocasió, i tot apunta que tampoc serà l’última.
Si vam quedar sorpresos abans de l’aparició de Halle Berry per rebre el seu Razzie, aquest any ha estat la Sandra Bullock la que ha entrat al joc.
No només això, sinó que ha regalat als assistents al lliurament dels premis un DVD de la pel·lícula per la qual ha estat premiada, amb la promesa que ells la veuran. Però millor que llegir-lo, veure-ho. Us deixem el vídeo del moment en què es dóna a conèixer el nom de la pitjor actriu de l’any, que atenció, també podria aconseguir l’Oscar a Millor Actriu, si més no, no seria la mateixa pel·lícula.
Us imagineu a Penélope Cruz, Javier Bardem o Ventura Pons rebent un dels nostres YoGas?
Continuar leyendo «Sandra Bullock acepta el Razzie»

Estadístiques i Razzies

En un mateix dia ens arriben dues informacions tan complementàries com contradictòries.
D’una banda, un sondeig internacional conjunt elaborat per Ipsos Public Affairs i Reuters, a dos dies de l’Oscar:
“El 42% de la població mundial reconeix que veu pel·lícules com una forma d’evadir-se de la realitat i que a més, tracta de veure tantes com li és possible. L’enquesta, realitzada a unes 24.000 persones en 23 països també conclou que, per contra, el 58% dels enquestats es mostren en desacord amb la idea del cinema com vàlvula d’escapament de la rutina diària.”
És probable que sigui un estudi pagat per Cameron i els fabricants del 3-D, clar està.
L’altra esla llista de candidats als Razzie d’aquest any, que coincideixen amb alguns dels nostres premiats, com és el cas de Megan Fox, per Transformers 2 i Jennifer’s bodi, que és el nostre Ioga Meganvixen…
Entre els noms que apareixen en la seva llista, que podeu trobar en el seu web, estan Michael Bay, Julie White, Shia Li Bouf, Steve Martin, Beyonce, Eddie Murphy, John Travolta, Miley Cyrus i el Jonas Brothers.
I tornant al tema de les estadístiques, resulta que els espanyols no som els més cinèfils
“Per països, l’estudi revela que els ciutadans que més freqüentment usen el cinema com a fórmula d’evasió són els de Turquia (67%), L’índia (61%), Corea del Sud (54%) i Austràlia (52%). En el costat oposat es situen Hongria (76%), Els Països baixos (74%), Mèxic (74%), Suècia (71%) i Alemanya (70%).”

Estadísticas y Razzies

En un mismo día nos llegan dos informaciones tan complementarias como contradictorias.
Por un lado, un sondeo internacional conjunto elaborado por Ipsos Public Affairs y Reuters, a dos días de los Oscar:
«El 42% de la población mundial reconoce que ve películas como una forma de evadirse de la realidad y que además, trata de ver tantas como le es posible. La encuesta, realizada a unas 24.000 personas en 23 países también concluye que, por el contrario, el 58% de los encuestados se muestran en desacuerdo con la idea del cine como válvula de escape de la rutina diaria.»
Es probable que sea un estudio pagado por Cameron y los fabricantes del 3-D, claro está.
La otra esla lista de candidatos a los Razzie de este año, que coinciden con algunos de nuestros premiados, como es el caso de Megan Fox, por Transformers 2 y Jennifer’s body, que es nuestro Yoga Meganvixen…
Entre los nombres que aparecen en su lista, que podéis encontrar en su web, están Michael Bay, Julie White,Shia Le Bouf, Steve Martin, Beyonce, Eddie Murphy, John Travolta, Miley Cyrus y los Jonas Brothers.
Y volviendo al tema de las estadísticas, resulta que los españoles no somos los más cinéfilos
«Por países, el estudio desvela que los ciudadanos que más frecuentemente usan el cine como fórmula de evasión son los de Turquía (67%), India (61%), Corea del Sur (54%) y Australia (52%). En el lado opuesto se sitúan Hungría (76%), Países Bajos (74%), México (74%), Suecia (71%) y Alemania (70%).»