Bernat Saumell vs 'Eloïse'

Un recent col·laborador dels Catacric, Niño Medeiros, ens fa arribar la seva ponderada opinió sobre Eloïse, l’última pel·lícula de Jesús Garay, a qui ja li han arreat alguns pals des de l’altiplà.

«Aquest divendres es va estrenar Eloïse, una pel·lícula romàntica, sensible i tendra de Jesús Garay. La vaig veure en versió original catalana, i vaig apreciar que en alguns trams aprofiten el so ambient i en altres doblen la peli. Si, de català a català…»

Vinga, atreveix-te, llegeix una mica més

Bernat Saumell vs ‘Eloïse’

Un reciente colaborador de los Catacric, Niño Medeiros, nos hace llegar su ponderada opinión sobre Eloïse, la última película de Jesús Garay, a quien ya le han arreado algunos palos desde la meseta.

«Este viernes se estrenó Eloïse, una película romántica, sensible y tierna de Jesús Garay. La vi en versión original catalana, y aprecié que en algunos tramos aprovechan el sonido ambiente y en otros doblan la peli. Sí, de catalán a catalán…»

Venga, atrévete, lee un poco más

L'ofici d'actor

http://www.webislam.com/flash/mediaplayer.swf?file=http://video.webislam.com/files/2008/01/el_oficio_deactor.flv

Els nois i noies de Clandestino de Actores recuperen a la seva web un magnífic documental de Mariano Barroso sobre L’ofici d’actor, rodat fa quatre anys, en el qual els tres actors protagonistes, Javier Bardem, Luis Tosar i Eduard Fernández, parlen dels seus inicis, els assaigs i els triomfs.
(el vídeo l’hem agafat a Webislam)

El oficio de actor

http://www.webislam.com/flash/mediaplayer.swf?file=http://video.webislam.com/files/2008/01/el_oficio_deactor.flv

Los chicos de Clandestino de Actores recuperan en su web un magnífico documental de Mariano Barroso sobre El oficio de actor, rodado hace ya cuatro años, cuando los tres actores protagonistas, Javier Bardem, Luis Tosar y Eduard Fernández, hablan de sus inicios, los ensayos y los triunfos.
(el vídeo lo hemos pillado en Webislam)