El meu nom és Pitt, Brad Pitt

Gran feina redaccional de Jesús Ruiz Mantilla a Oficio de estrella, el reportatge-entrevista que avui publica al diari El País amb l’actor nord-americà Brad Pitt.
Com passa sempre que ens toca entrevistar a un d’aquests famosos, la relació qualitat-preu es decanta sempre cap al periodista, que ha d’omplir unes quantes pàgines per adornar els escassos minuts que les grans productores i distribuïdores ens faciliten per entrevistar els actors i actrius més taquillers.
I això, quan no ens emboliquen en una entrevista conjunta de quatre o cinc col·legues, a pregunta per cap.
Les dues millors respostes de Brad Pitt:

«Ser una estrella a Hollywood forma part d’un negoci, però sobreviure a això és un art.»
«Sóc pare, i no hi ha res que es pugui comparar a això. Tinc sis fills, dos bessons entre ells. Això sí que és divertit, això és gran».

Suposem que té, com a mínim, sis cangurs per a tenir cura dels sis nens, és clar.

Mi nombre es Pitt, Brad Pitt

Gran trabajo redaccional de Jesús Ruiz Mantilla en Oficio de estrella, el reportaje-entrevista que hoy publica en el diario El País con el actor norteamericano Brad Pitt.
Como ocurre siempre que nos toca entrevistar a uno de estos famoso, la relación calidad-precio se decanta siempre hacia el periodista, que ha de rellenar unas cuantas páginas para adornar los escasos minutos que las grandes productoras y distribuidoras nos facilitan para entrevistar a los actores y actrices más taquilleros.
Y eso, cuando no nos enchufan en una entrevista conjunta de cuatro o cinco colegas, a pregunta por cabeza.
Las dos mejores respuestas de Brad Pitt:

«Ser una estrella en Hollywood forma parte de un negocio, pero sobrevivir a ello es un arte.»
«Soy padre, y no hay nada que se pueda comparar a eso. Tengo seis hijos, dos mellizos entre ellos. Eso sí que es divertido, eso es grande».

Suponemos que tiene, como mínimo, seis canguros para cuidar de los seis crío, claro.

'Mapa dels grinyols de Tokio'

Un o una col·laborador/a espontani/a –ell o ella encara no sap que ho és, però ens n’aprofitem– posa a parir l’última pel·lícula d’Isabel Coixet.
Com que les crítiques «oficials» han estat força tèbies, posem una mica de llenya al foc.
Diu Tormento al bloc Chiquiworld:

«El que és massa és fer-te un Mapa de los sonidos de Tokio amb aquests elements i, a sobre, anar per la vida d’intensa intel·lectual que ho sap tot del Japó. Per molt que els publicistes la presentin –es presenti– com la referent japònica espanyola, la Coixet no passa de ser una turista monda i lironda, amb més diners i moltíssimes més ganes d’avorrir que la mitjana dels que fan-fem fàstic-tours…»

Això era d’allò més suau, perquè després arriba una bateria de clatellots:

«Quin pet hipertrofiat! Quina pedanteria insulsa! (…) No val ni com a documentalet d’estar per casa (…) El narrador és innecessari (…) L’assassina, una bleda plena de pigues (…) i les escenes de sexe no valen ni l’esforç de buscar-les a la mula (…)

Ei… Que nosaltres encara no hem anat a veure-la, de veritat!

‘Mapa de los chirridos de Tokio’

Un o una colaborador/a espontáneo/a –el o ella no lo sabe que lo es, pero nos aprovechamos– pone a caldo a la última película de Isabel Coixet.
Como las críticas «oficiales» han sido bastante tibias, pongamos un poco de carne en el asador.
Dice Tormento en el blog Chiquiworld:

«Lo que pasa de castaño oscuro es hacerte un Mapa de los sonidos de Tokio con estos mimbres y, encima, ir por la vida de intensa intelectual que lo sabe todo de Japón. Por mucho que los publicistas la presenten-se presente como el referente japónico español, la Coixet no pasa de ser una turista monda y lironda, con más dinero y muchísimas más ganas de aburrir que la media de los que hacen-hacemos asco-tours…»

Esto era de lo más suave, porque luego llega una batería de collejas:

«¡Vaya pedo hipertrofiado! ¡Vaya pedantería insulsa! (…) no vale ni como documentalillo de andar por casa (..) El narrador es un coñazo innecesario (…) La asesina, una sosa llena de pecas (…) y las escenas de sexo no valen ni el esfuerzo de buscarlas en la mula (…)

Eh… ¡Que nosotros aún no hemos ido a verla, de verdad!