Craig, Daniel Craig

Ai, ai, ai, que els productors de la sèrie Bond, James Bond, ens estàn facilitant molt la tasca al col·lectiu Catacric.
Mira que era difícil ficar-se amb el Sean Connery; tant, com fácil fer-ho amb el George Lazenby; una mica menys amb el Roger Moore, que ja tenia la seva pròpia capacitat d’autoparòdia, i encara una mica més amb el shakespearià i breu Timothy Dalton.
Però ara que ens haviem acostumat al maco Pierce Brosnan, al seu bon estil, proper a en Connery i al seu puntet d’ironia, propera a en Moore, escullen al Daniel Craig per a substituir-lo.
I volen que faci un Casino Royale seriós! Amb lo marciana que va ser la d’en Woody Allen i companyia!
Home, maco, maco, en Craig no ho és i, a més a més té cara de dolent!
O potser l’han escollit per això mateix… Perquè, en el fons, encara que les seves pel·lícules siguin més o menys divertides, Bond és simplement aixó: un lleig i masclista assasí d’Estat.

Craig, Daniel Craig

Ay, ay, ay, que los productores de la serie Bond, James Bond, nos están facilitando la tarea al colectivo Catacric.
Mira que era difícil meterse con Sean Connery y fácil hacerlo con George Lazenby; un poco menos con Roger Moore, que ya tenía su propia capacidad de autoparodia, y un poco más con el shakespeariano y breve Timothy Dalton…
Pero ahora que nos habíamos acostumbrado al guapo Pierce Brosnan, a su buen hacer cercano a Connery y a su puntito de ironía, próxima a Moore, van y escogen a Daniel Craig para sustituirle.
¡Y quieren que haga un Casino Royale en serio! ¡Con lo marciana que era la de Woody Allen y compañía!
Hombre, guapo, guapo, Carig no lo es… y ¡además tiene cara de malo!
O quizás le han elegido por eso… porque, en el fondo, aunque sus películas sean más o menos divertidas, Bond es simplemente eso: un feo y machista asesino de Estado.

Groucho

Segur que Marx, Groucho Marx, també hagués apuntat divertit amb el seu puro cap el director de Pulp fiction…
Doncs bé, Dani R. Caruncho, jove periodista i dibuixant, col·laborador del col·lectiu, ens ha enviat el dibuix que acompanya aquestes línies i proposa que ho adoptem com mascota.
Déu n’hi do: el gran Groucho donant el seu suport als Catacric!

Groucho

Seguro que Marx, Groucho Marx, también hubiera apuntado divertido con su puro haci el director de Pulp fiction…
Pues bien, Dani R. Caruncho, joven periodista y dibujante, colaborador del colectivo, nos ha enviado el dibujo que acompaña estas líneas y propone que lo adoptemos como mascota.
Ahí es nada: ¡el gran Groucho dando su apoyo a los Catacric!